Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2021) Application of discrete element method in agricultural engineering Abstract   PDF
Lintao Chen, Xiangwei Mou, Zhujing Peng
 
Vol 3, No 2 (2022) Application of plant indices (red band and near-infrared) in avocado plantations Abstract   PDF
Anderson Mauricio Guerrón Barahona, William Fernando Viera Arroyo, Diego Fabricio Campaña Cruz, Laura Viviana Vásquez Rojas, Carlos Lenin Montufar Delgado
 
Vol 2, No 1 (2021) Application progress of machine vision technology in the field of modern agricultural equipment Abstract   PDF
Hang Zhou, Zhilong Du, Zhanyuan Wu, Cheng Song, Nan Guo, Yaling Lin
 
Vol 4, No 1 (2023) Biostimulants: An innovation in agriculture for the cultivation of coffee (Coffea arabica L) Abstract   PDF
Valverde-Lucio Yhony, Moreno-Quinto Josselyn, Quijije-Quiroz Karen, Castro-Landín Alfredo, Merchán-García Williams, Gabriel-Ortega Julio
 
Vol 1, No 1 (2020) Comprehensive evaluation of modern agricultural development level in contiguous destitute area of Lvliang Mountain, Shanxi Province Abstract   PDF
Qin Ji, Jianping Yang, Manhou Xu
 
Vol 3, No 2 (2022) Development status and trend of livestock and poultry manure composting technology and equipment Abstract   PDF
Jiajia Su, Fengming Li, Wei Li, Xiaohong Gao, Wei Guo, Jinhai Luo
 
Vol 2, No 1 (2021) Development trend of agriculture UAV technology based on patent analysis Abstract   PDF
Nanyan Min, Xiaoming Deng, Xiaolu Hu, Lijun Liu, Yusen Bai, Jingtao Qi
 
Vol 4, No 1 (2023) Water droplet distribution for non-circular sprinkler nozzles Abstract   PDF
Jialing Liu, Jixiang Wan, Hao Li, Yue Jiang
 
Vol 3, No 1 (2022) Effects of irrigation methods on transpiration and water use efficiency of tomato Abstract   PDF
Jun Yan, Meili Sun, Zizhu Lu, Lingwei Kong, Weixuan Wang, Weiwei Zhou, Bin Liang, Junliang Li, Haofeng Lv
 
Vol 3, No 2 (2022) Effects of LED light intensity on purple leaf lettuce seedlings Abstract   PDF
Lvye Dai, Xin Zhang, Yingzi Teng, Yiyin Gu, Li Chen, Xiaoping Kong, Yingyan Han
 
Vol 4, No 2 (2023) Extreme rainfall indices and their consequences on the local farming crop calendar: An agro-climatic zone based study Abstract   PDF
Enyew Azene Meharie, Mintesinot Azene Taye, Adane Tesfaye Lema, Melkamu Meseret Alemu
 
Vol 2, No 2 (2021) Family agriculture for inclusive rural development Abstract   PDF
Laksmi Reddiar Krishnamurthy, Sumithra Krishnamurthy, Indumathi Rajagopal, Arturo Peralta Solare
 
Vol 2, No 1 (2021) Fluorescence tracer method for analysis of droplet deposition pattern characteristics of the sprays applied via unmanned aerial vehicle Abstract   PDF
Ruirui Zhang, Longlong Li, Yao Wen, Liping Chen, Qing Tang, Tongchuan Yi, Jiaxing Song
 
Vol 3, No 1 (2022) Gradient throwing characteristics of oscillating slat shovel for rhizome crop harvesters Abstract   PDF
Lipengcheng Wan, Yonglei Li, Hu Zhao, Guanghao Xu, Jiannong Song, Xiangqian Dong, Chao Zhang, Jicheng Wang
 
Vol 3, No 1 (2022) Identification of citrus orchard under vegetation indexes using multi-temporal remote sensing Abstract   PDF
Chenxin Liang, Qiting Huang, Si Wang, Cong Wan, Qiangyi Yu, Wenbin Wu
 
Vol 4, No 1 (2023) Intelligent fertigation, pillar of sustainable agriculture Abstract   PDF
Enrique Almeida Maldonado, Lorenzo Eddy Camejo Barreiro, Cosme E. Santiesteban Toca
 
Vol 2, No 2 (2021) International competition situation and research focus on Internet of Things for agricultural equipment Abstract   PDF
Jianxia Yuan, Qiuju Zhang, Xiaolu Hu, Zhonghua Miao, Zhenbo Wei, Long Qi, Haihua Wu
 
Vol 2, No 1 (2021) Operation performance test and analysis of 4GQ–1C sugar-cane harvester Abstract   PDF
Weifeng Huang, Bosheng Zeng, Jianlin Mo, Zizeng Yang, Dejun Meng
 
Vol 3, No 1 (2022) Plant genetic transformation promotes modern agriculture and the food safety of genetically modified plants Abstract   PDF
Maye Gao, Junjie Liu, Di’an Ni
 
Vol 4, No 1 (2023) Rhizobacteria promoting plant growth as a biofertilization substitute in sustainable agriculture Abstract   PDF
Alejandro Moreno Reséndez, Verónica García Mendoza, José Luis Reyes Carrillo, Jesús Vásquez Arroyo, Pedro Cano Ríos
 
Vol 3, No 2 (2022) Research on a prolonged release system of urea powder potentially applied in sustainable agriculture Abstract   PDF
Anayza Echevarría-Hernández, Francisco Javier Wong-Corral, Jesús Borboa-Flores, Francisco Rodríguez-Félix, Carmen Lizette Del Toro-Sánchez, José Luís García-Hernández
 
Vol 3, No 2 (2022) Recognition of agricultural machinery operation trajectory based on BP_Adaboost Abstract   PDF
Yashuo Li, Weihao Fu, Xiaofeng Jia, Bo Zhao, Renzhong Su, Minghan Xu, Zaixi Pang, Yueru Zhang
 
Vol 4, No 1 (2023) Regulation of modern "grass-sheep-field" agro-pastoral cycle system based on life cycle assessment Abstract   PDF
Yuan Shen, Haihou Wang, Yueyue Tao, Changying Lu, Linlin Dong, Linlin Shi, Meijuan Jin, Xinwei Zhou, Mingxing Shen
 
Vol 4, No 1 (2023) Research on the influence of Internet technology popularization on the green development of agriculture in the Yangtze River Economic Belt Abstract   PDF
Xin Yi, Li Cheng
 
Vol 2, No 1 (2021) Research status of agricultural robot technology Abstract   PDF
Peng Zhang, Lina Zhang, Duo Liu, Hongxin Wu, Bo Jiao
 
26 - 50 of 59 Items << < 1 2 3 > >>